Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • wij/ons: de eigenaar van deze website (van-lingen.nl);
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u nu bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 5. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen (links).

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Uiteraard behouden wij alle rechten voor.


Privacy

van-lingen.nl hecht grote waarde aan de privacy van haar internet-bezoekers. Eventueel automatisch gelogde gegevens (zoals IP-adressen en bezoekgegevens) worden alleen gebruikt voor technische en statistische doeleinden en niet om indiduele gegevens te achterhalen. Eventueel door u verstrekte persoonlijk gegevens worden vertrouwelijk behandeld, in eigen beheer bewaard en niet aan derden verstrekt. Deze website kan gebruik maken van cookies (kleine tekstbestanden op uw eigen computer), maar dit is alleen om de optimale werking van de site te verzorgen. Deze gegevens worden niet door ons verzameld of anderszins gebruikt.